Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

Haber girişi yapılmamıştır.

Bu Haftanın Etkinlikleri

Bu hafta için etkinlik girilmemiştir

İç Mimarlık

İç Mimarlık, günümüzde farklı gereksinimler için iç mekanların düzenlenmesinin çok ötesinde, algısal ve davranışsal boyutların giderek öne çıktığı, disiplinlerarası bilimsel araştırma alanları oluşturan, mekan – insan ilişkisi üzerine yeni kavrayışların ve kuramların geliştirildiği çok hızla değişen ve gelişen bir alan görünümündedir. İç Mimarlık Programımız bu bakış açışı ile İç Mimarlık eğitiminin yeni açılımlarla ele alınması gereği üzerine kurgulanmıştır.
 
İç Mimarlık Programı, eğitimin merkezine mekan tasarımı üzerine eleştirel bakış açıları geliştirmeyi yerleştirir. Program, öğrenciye disiplinlerarası araştırma ve tasarlama prensiplerini aktarmayı ve sanat, tasarım ve mimarlık bilgilerini çok farklı iç mekan tasarım uygulamalarına yönelik olarak bir araya getirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.  
 
İç Mimarlık programı hedeflediği profildeki İç Mimarları yetiştirebilmek amacı ile stüdyo temelli bir eğitimi benimser ve düşünme, tasarlama ve yapma becerilerini destekleyecek süreçleri ön plana çıkarır. Böyle bir süreçte öğrenciler kişisel farklılıkları ve donanımlarını geliştirirken; öğretim üyesi klasik anlamdaki öğretmenin ötesinde mentor olmayı benimser. Stüdyo dışındaki dersler ise ‘flipped classroom’ yöntemi aracılığı ile öğrencilerin teknolojinin imkânlarını kullanarak gerçek durumlar üzerinden problem çözme bilgi ve becerilerini geliştireceği; olabildiğince kişiselleşmiş eğitim yöntemleri ile gerçekleşmektedir.
 
Eğitim programında, detay ve malzemeden kültür ve deneyime kadar her tür durumun sorgulandığı; yeni düşünme ve yapma biçimlerini ve yeni kuramsal bakış açılarını olanaklı kılacak tartışmaların yapıldığı, sosyal sorumluluk bilincinin vurgulandığı, geleceğin disiplinlerarası takımlarının liderliğini üstlenecek tasarımcıların yetiştiği bir ortam bulunmaktadır. Eğitim, formel bileşenleri kadar sosyal sorumluluk projeleri ile sektörel uygulama çalışmalarının da üstlenildiği bir proje üretim merkezi ve tasarım laboratuvarı çerçevesindeki meslek etkinlikleri ve yerinde öğrenme programları ile de desteklenmektedir. İlk senemizden beri yürüttüğümüz Tasarla ve Yap! programı aracılığı ile, dört yılda toplam 17 projeyi öğrencilerimiz tasarlayarak inşa ettiler. Bu sayede, tüm öğrencilerimiz yaparak öğrenmenin ve hemen ilk yıldan mesleki deneyim edinmenin yanı sıra, topluma tasarım aracılığı ile katkıda bulunma şansına da sahip oldular. Sıradışı olan bu program yurtdışı staj bulmalarına ve yüksek lisans başvurularında büyük avantaj sağlamakta.  
 
İç Mimarlık Lisans Programı Amaçları
 
Programın amacı, değişen global dinamikler doğrultusunda özgüvenli; mekan üretim ve tasarımını bir toplumsal ve etik pratik olarak benimseyen; yenilikçi düşünebilen ve üretebilen, disiplinler arası işbirliklerine açık; çevreye ve yerel değerlere duyarlı; yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen; geleceği şekillendirebilme becerisine ve hedefine sahip;  entelektüel meslek insanlarını yetiştirmektir.
 
İç Mimarlık Programının Kısa Tanıtımı
 
İç Mimarlık, günümüzde farklı gereksinimler için iç mekanların düzenlenmesinin çok ötesinde, algısal ve davranışsal boyutların giderek öne çıktığı, disiplinlerarası bilimsel araştırma alanları oluşturan, mekan – insan ilişkisi üzerine yeni kavrayışların ve kuramların geliştirildiği çok hızla değişen ve gelişen bir alan görünümündedir. MEF Üniversitesi İç Mimarlık Programı, bu bakış açışı ile İç Mimarlık eğitiminin yeni açılımlarla ele alınması gereği üzerine kurgulanmıştır.
 
MEF Üniversitesi İç Mimarlık Programı, eğitimin merkezine mekan tasarımı üzerine eleştirel bakış açıları geliştirmeyi yerleştirir. Program, öğrenciye disiplinlerarası araştırma ve tasarlama prensiplerini aktarmayı ve sanat, tasarım ve mimarlık bilgilerini çok farklı iç mekan tasarım uygulamalarına yönelik olarak bir araya getirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.  
 
MEF Üniversitesi İç Mimarlık programı hedeflediği profildeki İç Mimarları yetiştirebilmek amacı ile stüdyo temelli bir eğitimi benimser ve düşünme, tasarlama ve yapma becerilerini destekleyecek süreçleri ön plana çıkarır. Böyle bir süreçte öğrenciler kişisel farklılıkları ve donanımlarını geliştirirken; öğretim üyesi klasik anlamdaki öğretmenin ötesinde mentor olmayı benimser. Stüdyo dışındaki dersler ise ‘flipped classroom’ yöntemi aracılığı ile öğrencilerin teknolojinin imkânlarını kullanarak gerçek durumlar üzerinden problem çözme bilgi ve becerilerini geliştireceği; olabildiğince kişiselleşmiş eğitim yöntemleri ile gerçekleşmektedir.
 
Eğitim programında, detay ve malzemeden kültür ve deneyime kadar her tür durumun sorgulandığı; yeni düşünme ve yapma biçimlerini ve yeni kuramsal bakış açılarını olanaklı kılacak tartışmaların yapıldığı, sosyal sorumluluk bilincinin vurgulandığı, geleceğin disiplinlerarası takımlarının liderliğini üstlenecek tasarımcıların yetiştiği bir ortam hedeflenmektedir. Eğitim, formel bileşenleri kadar sosyal sorumluluk projeleri ile sektörel uygulama çalışmalarının da üstlenildiği bir proje üretim merkezi ve tasarım laboratuvarı çerçevesindeki meslek etkinlikleri ve yerinde öğrenme programları ile de desteklenecektir. Amaç, hedeflenen mesleki duyarlılık ve entelektüel birikimin birlikte tartışarak, görerek, yaparak edinilmesine uygun ortamları oluşturmaktır. 
MEZUN OLDUĞUNDA İŞ OLANAKLARI:
İç Mimarlık Programı mezunlarının önünde çok farklı alanlarda iş olanakları bulunmaktadır.  İç Mimarlık Programı mezunları yapı sektörü içinde olduğu gibi mekan tasarımı ile ilgili çok farklı alanlarda çalışabilmektedirler.
 
İç Mimarlık Uygulamaları: Program mezunları İç Mimarlık projeleri geliştiren ofislerde çalışabilecekleri gibi kendi ofislerini de kurabilirler. Mezunlarımız, farklı ölçek ve nitelikteki ofislerde üretilen tasarımlarda sorumluluk alarak katkıda bulunmalarını sağlayacak bir eğitim alacaklardır. Mezunlarımız ayrıca, tasarımların uygulanma aşamasında da şantiyelerde görev alabilecek bilgiye sahip olacaklardır.
 
Yapı: İç Mimarlık Programı mezunları Yapı sektöründe faaliyet gösteren farklı firmalarda tasarım, ürün geliştirme, üretim, teknoloji geliştirme gibi alanlarda çalışabilirler.
 
Diğer Tasarım Alanları: İç Mimarlık mezunları aldıkları eğitimin kendilerine kazandırdığı yaratıcı karar verebilme, farklı atmosferler yaratabilme, sorumluluk alma, problem çözebilme, malzeme  bilgisi gibi beceriler sayesinde oyun tasarımı, sahne tasarımı, mobilya tasarımı gibi alanlarda çalışabilmekte veya bu alanlarda kendi şirketlerini kurabilmektedirler.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x